wczytywanie

Bramy kurtynowe rolowane GSF KPR EI

Innowacyjne przeciwpożarowe Bramy Kurtynowe Rolowane GSF KPR EI przeznaczone są do stosowania jako pionowa ruchoma przegroda do zamykania przejścia między strefami oddzielenia pożarowego w obiektach przemysłowych i budynkach użyteczności publicznej.

RODZAJE BRAM KURTYNOWYCH

Ze względu na rodzaj sterowania

 • Bramy Kurtynowe Rolowane GSF KPR EI z napędem elektrycznym
 • Bramy Kurtynowe Rolowane GSF KPR EI z zamkiem topikowym

Ze względu na klasę odporności ogniowej

 • EI60
 • EI45
 • EI30
 • EI15

BUDOWA BRAM KURTYNOWYCH

Brama Kurtynowa Rolowana GSF KPR EI składa się z

 • Elastycznego płaszcza bramy
 • Zespołu prowadnic
 • Walu nawojowego
 • Obudowy wału
 • Listwy balastowej
 • Silnika rurowego lub zamka topikowego

Płaszcz bramy wykonany z tkaniny przeciwpożarowej jest nawinięty na wał nawojowy i utrzymywany w pozycji otwartej. Sterowanie bramą odbywa się za pomocą:

 • Napędu elektrycznego - istnieje możliwość integracji z systemem SAP
 • Zamka topikowego – w sytuacji pożarowej w temperaturze ok. 72°C następuje zwolnienie zamka topikowego, płaszcz kurtyny zaczyna opadać grawitacyjnie.

OPCJE DODATKOWE

 • Regulator prędkości zamykania - dotyczy bramy z zamkiem topikowym
 • Malowanie zespołu prowadnic i obudowy na dowolny kolor z palety RAL

 

ZALETY

 • Zastosowanie wyłącznie jednego, lekkiego płaszcza przeciwpożarowego ULFFG
 • Znacząco zmniejszona masa bramy przeciwpożarowej – zmniejszone wymogi nośności, prostota montażu
 • Zmniejszone zapotrzebowanie na powierzchnię w obiekcie – kompaktowe rozmiary płaszcza i bramy
 • Konkurencyjna cena

 

Produkt został wprowadzony w wyniku realizacji projektu nr POIR.03.02.01-12-0015/18 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

do_gory